Weichang International Co., Ltd. Chính Sách Bảo Mật

Weichang International Co., Ltd. rất xem trọng quyền riêng tư của các thành viên và tuân theo【 Điều Luật Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân】Do đó đã đặt ra chính sách bảo vệ quyền riêng tư và bạn có thể tham khảo những điều khoản sau đây.

Bảo mật thông tin cá nhân

Công ty rất xem trọng việc Bảo vệ quyền riêng tư của các thành viên. Nếu không có sự đồng ý của các thành viên, chúng tôi sẽ tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân của các thành viên cho bất kỳ bên thứ ba nào không liên quan đến các dịch vụ của trang web mua sắm này. Thành viên nên bảo mật tài khoản , mật khẩu và thông tin cá nhân của mình . Không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào, đặc biệt là mật khẩu cho bất kỳ ai. Sau khi sử dụng các dịch vụ do trang web của chúng tôi cung cấp, hãy nhớ đăng xuất khỏi tài khoản của bạn. Nếu bạn sử dụng máy tính chung với người khác hoặc sử dụng máy tính công cộng, hãy xoá lịch sử truy cập của bạn.

Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được thu thập từ các trang web liên quan của công ty , chỉ được sử dụng trong nội bộ của công ty .Dựa theo phạm vi và mục đích sử dụng ban đầu , trừ khi thông báo trước hoặc dựa theo những quy định pháp luật liên quan . Ngoài ra công ty sẽ không cung cấp thông tin cho bên thứ ba sử dụng vào các mục đích khác.

Mục Đích Thu Thập

Mục đích của thu thập là tiến hành tiếp thị, quản lý và phục vụ cho người tiêu dùng và khách hàng , mua sắm trực tuyến và các dịch vụ và khảo sát thương mại điện tử khác. Thống kê và phân tích nghiên cứu (số dự án cụ thể hợp pháp là O 4 O, O 9 O, 1 48, 157). Công ty sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng thông qua quá trình đăng ký thành viên hoặc thông qua quá trình giao dịch .

Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Công ty thu thập thông tin cá nhân bao gồm : Họ tên của thành viên , địa chỉ , số điện thoại , E-mail v.v...

Dựa Trên Thời Gian , Khu Vực ,Đối Tượng Và Phương Thức

  1. Thời hạn: Ngày thành viên yêu cầu ngừng sử dụng hoặc công ty ngừng cung cấp dịch vụ.
  2. Khu vực: Thông tin cá nhân của thành viên sẽ được sử dụng tại Đài Loan.
  3. Đối tượng sử dụng và phương thức : thu thập thông tin cá nhân của thành viên và khách hàng để quản lý , kiểm tra , tìm kiếm và những chức năng khác, đồng thời được sử dụng để xác nhận thông tin thành viên , dịch vụ thanh toán ,chuyển khoản , dịch vụ vận chuyển , tiếp thị và quảng cáo .

Các ví dụ như sau:

  1. Khi thành viên sử dụng các dịch vụ do công ty cung cấp, thông tin sẽ tự động được hiển thị trên trang.
  2. Đối với việc thực hiện giao dịch: Thành viên có thể hẹn trước , đăng ký, mua, tham gia vào các chương trình khuyến mãi v.v... Khi giao dịch, liên quan đến việc phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ lao động, thanh toán , trả lời câu hỏi của khách hàng.  Dịch vụ hậu mãi và những giao dịch cần thiết khác.
  3. Quảng cáo hoặc tiếp thị v.v..: Cung cấp các thông tin như các tạp chí điện tử khác nhau thông qua email, điện thoại, v.v..   Dịch vụ liên quan đến thông tin. Những lịch sử đã xem của thành viên ,như sản phẩm hoặc quảng cáo . Công ty sẽ dựa trên lịch sử để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn  .Phân tích các dịch vụ thành viên đã sử dụng , tạo những dịch vụ mới hoặc cải thiện các dịch vụ hiện có.  Do khảo sát , hoạt động , tin nhắn bình luận hoặc các vấn đề dịch vụ khác sẽ liên hệ với thành viên.
  4. Trả lời các câu hỏi của khách hàng: khách hàng có thể gửi câu hỏi qua email, fax, điện thoại hoặc bất kỳ liên hệ gián tiếp hoặc trực tiếp đến công ty
  5. Những dịch vụ khác :từ a đến d là thông tin cần thiết cho việc Công ty cung cấp dịch vụ.

Quyền thông tin cá nhân của thành viên

Dựa trên【 Điều Luật Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân】.Những thông tin cá nhân được Công ty thu thập đều có thể thực hiện các quyền sau đối với Công ty: (1) Tìm kiếm hoặc yêu cầu đọc(xem). (2) Yêu cầu bản sao thông tin cá nhân. (3) Yêu cầu bổ sung hoặc chỉnh sửa. (4) Yêu cầu ngừng thu thập, xử lý hoặc sử dụng. (5) Yêu cầu xóa. Nếu các thành viên muốn thực hiện các quyền trên, bạn có thể liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty để áp dụng và công ty sẽ thu phí thủ tục cho dịch vụ này. Xin lưu ý ! Việc không cung cấp thông tin cần thiết để gia nhập thành viên có thể dẫn đến việc không thể truy cập toàn bộ dịch vụ hoặc không thể sử dụng dịch vụ.

Bảo mật thông tin cá nhân

Để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin của các thành viên. Thông tin tài khoản của bạn Công ty sẽ bảo vệ bằng mật khẩu. Với công nghệ và quy trình hợp lý .Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo an toàn cho tất cả thông tin cá nhân của thành viên .

Cách kiểm tra và sửa đổi thông tin cá nhân

Thành viên có thể liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng của Công ty để đọc ( xem ) thông tin cá nhân, tạo bản sao, bổ sung ,sửa đổi , yêu cầu ngừng xử lý và sử dụng hoặc xóa, v.v... Chúng tôi sẽ xử lý nhanh nhất có thể.

Sửa đổi chính sách bảo mật

Với những thay đổi của thị trường, Công ty có quyền sửa đổi điều khoản và các thông báo liên quan bất cứ lúc nào thông qua bảng thông báo trên web.Điều khoản được sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm thông báo, mà không cần thông báo riêng nào. Bạn không được yêu cầu bồi thường . Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thông báo bảo mật của trang web công ty hoặc các vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể sử dụng email để liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

Weichang International Co., Ltd. Điều Khoản Thành Viên

「威昌國際股份有限公司」會員條款

 

威昌國際股份有限公司(以下稱本公司)之銷售服務網站「Callshop」,透過「Callshop」網站購得商品或服務,係依據本會員條款提供服務 (以下簡稱「本服務」)。

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc tế Uy Xương (dưới đây gọi tắt là công ty) cung cấp dịch vụ bán hàng qua trang web “Callshop”. Thông qua trang web “Callshop” khách hàng sẽ mua được hàng hóa và các dịch vụ, cung cấp dịch vụ phù hợp với các điều khoản của thành viên (dưới đây gọi tắt là dịch vụ công ty)

歡迎您加入成為 「Callshop」網站的會員,下列關於會員權利的部分將進行介紹。

Chào mừngbạn gia nhậpvà trở thành thành viên

của trang web "Callshop" quyền và lợi ích của thành viên sẽ đư

ợc giới thiệusau đây

 

一、會員說明Điều Khoản Thành Viên

當您完成「Callshop」網站(以下稱「Callshop」)會員註冊後,而且開始使用網站提供給會員的所有服務時,就表示您已經閱讀而且同意接受這個網站使用規

定的所有條款內容。


Trang web "Callshop" (sau đây gọi là "Callshop") .Sau khi đăng ký t

nh viên và bắt đầu sử dụng tất cả các dịch vụ do trang web "Callshop" cung cấp, điều này đồng nghĩa là bạn đã đọc và đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của trang web này.


 

「Callshop」對於服務條款覺得有必要變更時,可以隨時增加、刪除、修改這個服務相關部份或全部的服務條款內容,修改完成後會

佈在網站上,不再另外通知您,建議您要隨時注意是否有變更條款內容。當如果您在條款內容修改或變更後繼續使用「Callshop」服務時,「Callshop」就會認為您已經了解而且同意接受修改或變更後的所有條款內容。


 

Khi "Callshop"cần thay đổi điều khoản, chúng tôi co

́ thể thêm, xóa hoặc sửa đổi các điều khoản dịch vụ bất cứ lúc nào, nội dung sửa đổi sẽ được đăng trên trang web mà không cần thông báo riêng cho bạn. Bạn nên chú ý đến các điều khoản thay đổi. Khi bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của "Callshop" Sau khi các điều khoản đã được sửa đổi hoặc thay đổi, "Callshop" sẽ xem rằng bạn hiểu và đồng ý chấp nhận tất cả các nội dung được sửa đổi

hoặc tha

y đổi củađiều khoản.

 

會員同意下列事項Thành viên đồng ý với những điều khoản sau :

1. 依照「Callshop」註冊流程的內容,要提供您最新而且正確的資料,不可以使用其他人證件或名字來註冊申請會員。

Theo nội dung của quy trình đăng ký của「Callshop」, bạn nêncung cấp thông tin chính xác và m

ới nhất của mình. Bạn không thể sử dụng thông tin hoặc tên của người khác để đăng ký thành viên.


 

2. 在您註冊「Callshop」註冊欄位項目時,我們公司需要您提供必要的個人資料(包含您連絡資訊)給我們,才可以完整使用「Callshop」的服務內容及功能。

Khi bạn đăng ký thành viên "Callshop", công ty chúng tôi cần bạn cung

cấp thông tin cá nhân cần thiết (bao gồm thông tin liên hệ của bạn) cho chúng tôi . Mới có thể sử dụng dịch vụ và chức năng

của "Callshop".

 

3. 如果您提供任何錯誤或不正確或盜用別人的資料、或是沒有按照我們需要提供的資料、還是有欠缺必要的資料、或是重複註冊帳號等等,「Callshop」有權利可以不用通知您,就可以暫停

或終止您的帳號,並且拒絕您使用「Ca

llshop」的所有服務。


Nếu bạn cung cấp thôngtin bị lỗi , không chính xác hoặc sửdụng thông tin của người khác ,khôn

g cung cấp thông tin cần thiết ,thiếu hoặc trùng với tài khoản đã đăng ký, v.v., "Callshop" có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn mà không cần thông báo cho bạn và từ chối bạn truy cập vào tất cả các dịch

vụ của "Callshop".

 

4. 如果您有違反任何法律、法規或公共秩序善良風俗、侵害其他人的權利或利益、違反適合用的法津或法規要求或違反任何政府機關或法院規定的事,「Callshop」可以不需要任何理由(包含但不限下列的情形),依情況可以隨時停止、暫停或取消您的「Callshop」帳戶、提供給您的任何服務,或採

取任何其他有需要處理的措施,而不需要事先通知您。


Nếu bạn có vi phạm bất kỳ quy địnhpháp luật hoặc trật t

ự công cộng ,xâm phạm quyền lợi của người khác, yêu cầu pháp lý ,vi phạm bất kỳ luật liên quan đến cơ quan chính phủ hoặc quy định nào của tòa án "Callshop" Không cần bất kỳ lý do nào (bao gồm nhưng không giới hạn các tình huống sau) tùy thuộc vào các tình huống ,"Callshop"có thể đình chỉ ,hủy tài khoản và ngưng cung cấp dịch vụ cho hoặc bất kỳ hành động nào khác cần đượ

c giải quyết màkhông cần thôngbáo trước cho bạn.

 

二、介面會員服務介紹:Giao diện giới thiệu dịch vụ thành viên:

 

1.可選擇語言:在登記註冊成為「Callshop」會員時,先選擇國籍,以方便以後適合自己的語言操作「Callshop」所提供的服務。

Ngôn ngữ tùychọn: Khi muốn đăng ký thành viên"Callshop", trước tiên hãy chọn quốc tịch,để bạn có thể vận hành ngôn ngữ dịc

h vụ được cung cấp bởi "Callshop" phù hợp với bạn trong tương

lai.

 

2.會員註冊:先輸入自己目前正在使用的電話號碼(須為台灣手機門號),「Callshop」網站將會發送一組認證碼至您的手機,再輸入手機顯示的認證號,登入註冊網頁,自己設定一個帳號、密碼、姓名,帳號及密碼是用來做為登入「Callshop」使用,要保管好帳號跟密碼的安全是會員責任。為了保障您的權益,請於註冊成為會員前,務必詳閱以下約定條款所有內容,您只要在「Callshop」網頁或平台上點選「同意」鍵

,或開始使用「Callshop」,代表您已讀過及了解,並同意「Callshop」網頁上所約定內容。


Đăng ký thành viên: trước tiên hãy nhập số điện thoại bạn hiện đang sử dụng (phải là số điện thoại di động của Đài Loan), "Callshop" trang web sẽ gửi mã xác thực đến điện thoại di động

của bạn, sau đó nhập số xác thực hiển thị trên điện thoại di động, Đăng nhập vào trang đăng ký và thiết lập một tài khoản, mật khẩu và tên. Thành viên có trách nhiệm bảo mật cho tài khoản và mật khẩu sử dụng để đăng nhập "Callshop". Để bảo vệ quyền và lợi ích của bạn, vui lòng đọc tất cả các điều khoản và điều kiện sau đây, trước khi đăng ký trở thành thành viên của "Callshop" Bạn chỉ cần nhấp vào nút "Đồng ý" trên trang hoặc bắt đầu sử dụng "Callshop" đồng nghĩa bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với nội dung trên tra

ng web "Callshop".

 

3. 個人基本資料:查詢及修改個人基本資料

Thông tin cá nhân: kiểm tra và sửa đổi thông tin cá nhân

 

4. 「Callshop」購物流程:選擇要購買商品放入購物車中,確認訂單內容及金額,選擇商品取貨方式及付款方式,系統將自動提供繳款條碼,完成繳款手續即確認交易成立。

Quy trình mua sắm "Callshop": Chọn mặt hàng bạn muốn mua vàthêm vào giỏ hàng , sau đó xác nhận sản phẩm ,số lượng đặt hàng.Chọn phương thức nhận hàng và thanh toán, hệ thố

ng sẽ tự động cung cấp mã vạch thanh toán và xác nhận giao dịch được thànhlập khi hoàn tấtthanh toán.

 

4-1 7-11、全家、萊爾富代收

4-1. Seven Eleven, Family Mart, Hi-Life thu hộ

   以手機出示條碼,至3大超商(7-11/全家/萊爾富)進行現金繳款。代收款金額單筆上限為新台幣2萬元(含手續費),繳款條碼有效期請注意系統顯示為主。

Khi điện thoại xuất hiện mã thanh toán vui lòng đến 3 Cửa Hàng Tiện Lợi : Seven Eleven, Family Mart, Hi-Life) để thanh toán bằng tiền mặt. Giới hạn thu phí một lần không vượt quá 20.000 đài tệ ( bao gồm phí dịch vụ), mã thanh toán có thời hạn vui lòng chú ý hệ thống hiển thị trên màn hình.

4-2 OK代收

   OK-go機台列印超商條碼至OK超商進行現金繳款,代收款金額單筆上限為新台幣2萬元(含手續費),繳款條碼有效期請注意系統顯示為主。

OK thu hộĐến Cửa Hàng Ok Mart thao tác trên máy Ok go để lấy mã thanh toán, sau đó tiến hành thanh toán bằng tiền mặt. Giới hạn thu phí một lần không vượt quá 20.000 đài tệ ( bao gồm phí dịch vụ). Mã thanh toán có thời hạn vui lòng chú ý hệ thống hiển thị trên màn hình..

 

5取貨方式: Cách nhận hàng :

5-1.線上取密碼(虛擬卡)-完成繳費後,您手機將收到簡訊通知訊息「訂單已完成立!...」,可直接點選簡訊,進入網站→輸入帳號、密碼,至歷史訂單查詢→點選訂單編號→在購買產品下方點選「尚未開啟PIN碼」→點選「點繫刮開」,即可取得所購買之儲值卡密碼,再依各電信業儲值操作程序完成儲值。

Nhận mã thẻ nạp Online – sau khi thanh toán , bạn sẽ nhận được tin nhắn , nhấp vào đường link trang web → nếu bạn đã đăng xuất , vui lòng đăng nhập lại ( nếu đã đăng nhập thì sẽ tự động chuyển đến trang Lịch SửĐơn Đặt Hàng ) – nhấp vào [ Nhấp xemmã thẻ nạp] – nhấn nút [ Nhấp xem mã thẻ nạp] – cách nạp thẻ vui lòng vàotrang sản phẩm đã đặt mua để biết thêm chi tiết.

選擇購買虛擬商品時,當您「已開啟PIN碼」就視同已收到商品完成交易模式,本網站不負保管之責仼。本產品一旦購買後不得退還,請於確認購買後再繳費。

Khi chọn mua mã thẻ nạp online, khi “đã mở mã thẻ nạp” thì xem như bạn đã nhận được sản phẩm và hoàn thành giao dịch, trang web chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Sau khi mua hàng sẽ không thể đổi trả, xin hãy xác nhận kĩ trước khi thanh toán.

 

5-2.送到家服務(實體商品)- 完成繳費後,依會員在「Callshop」網站上所提供地址或上傳地址照片寄送到會員所提供的收貨地址.

Dịch vụ giao hàng tận nơi. Sau khi hoàn tất thanh toán Callshop sẽ gửi hàng theo địa chỉ mà Hội Viên cung cấp thông tin hoặc ảnh địa chỉ mà khách hàng gửi lên.

5-3本商場除電信虛擬卡外,其他商品於訂單付款完成後須3個工作天備貨後送到家需再2~3個工作天抵達。

Ngoại trừ thẻ điện thoại, các sản phẩm khác sau khi hoàn tất thanh toán sẽ được xử lý trong vòng 3 ngày và thời gian giao hàng đến tận nhà khoảng 2-3 ngày làm việc. 

6.會員只要確認完成交易,本服務不接受退換貨服務,請會員一定要確認好自己所購買的商品及金額、付款、物流方式。


Sau khi xác nhận hoàn thành giao dịch . Chúng tôi không chấp nhận dịch vụ hoàn trả . Thành viên phải xác nhận sản phẩm ,số tiền, thanh toán và phương thức vận chuyển .

 

6退換貨方式:Phương Thức Đổi Trả Hàng

6-1依據消費者保護法第十九條規定,本站提供消費者享有7天猶豫期(含國定例假日)之權益。

Theo điều 19 của Luật bảo vệ người tiêu dùng, website cung cấp thời gian đổi trả hàng trong vòng 7 ngày (bao gồm ng

ày lễ, thứ 7, chủ nhật)


 

6-2請注意猶豫期不等同於試用期,收到商品時,請先確認商品內容物是否完整,商品數量是否無誤,在還不確定是否要辦理退貨以前,請勿拆封。

Lưu ý: Thời hạn đổi trả không phải là thời gian dùng thử Sản Phẩm. Khi nhận hàng mời xác nhận Hàng Hóa và số

lượn

g Sản Phẩm có đúng và đầy đủ không ? Vui lòng không mở Sản Phẩm cho tới khi bạn có chắc chắn đổi trả hàng ha

y không ?


 

6-3若您對收到商品有疑慮時,請先將收到的商品(含寄送外包裝)妥善保存,並依下列『退換貨方式』進行退換貨事宜。

Khi nhận hàng nếu có nghi ngờ, vui lòng giữ Sản Phẩm đã nhận ( bao gồm cả bao bì bên ngoài ) bảo quản gói hàng.

Và đọc

『Phương thức trả hàng』 Sau đó tiến hành đổi trả H

àng Hóa.


 

 6-3-1超過七天的鑑賞期(猶豫期),無法退換貨。

 Quá thời hạn 7 ngày không được đổi trả hàng.

 6-3-2收到貨物7天內鑑賞期(猶豫期)如發現有瑕疵等,登入會員,使用LINE、 FB、Whatapp聯絡我們,以便我們能及時為您進行處理。

 Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng nếu phát hiện Hàng Hóa có sai sót, vui lòng đăng nhập tài khoản trên Website,hoă

̣c dùng Line, Facebook, Whatapp liên hệ Shop để kịp thời xử lý đơn hàng cho b

ạn


6-3-3退換貨商品,必須為新品未拆封及未拆膜狀態,請提供清楚照片一併附上。並維持其完整性(包含外箱、配件及贈品等)

Sản Phẩm đổi trả phải còn mới, chưa mở Sản Phẩm(bao bì, tem, bịch không được mở). Vui lòng cung cấp ảnh rõ ràng và bảo đảm Sản Phẩm vẫn còn hoàn chỉnh (bao gồm: Hộp đựng Sản Phẩm, phụ kiện, quà tặng,vv…)

 

6-4完成繳費前,請會員一定要確認好自己所購買的商品及金額、付款、物流方式。

Trước khi hoàn tất việc thanh toán, mời Hội Viên xác nhận Hàng Hóa, số tiền, phương thức thanh toán và quy trình mua hàn

g

.

 

•請注意,所退回的商品內容必須保維持所有商品、贈品、附件、包裝、附隨文件或資料的完整性,並且提供mail,完成線上確認折讓單,否則,本公司有權力拒絕您的退貨退款要求。

Quý khách lưu ý : Hàng Hoá đổi trả phải giữ nguyên vẹn toàn bộ Sản Phẩm, quà tặng, phụ kiện, bao bì, tài liệu hoặc thông t

in

kèm theo, cung cấp mail và nhấn vào link xác nhận đổi tr

ả hàng. N


 

7.個人資料-歷史訂單查詢:可查詢訂單進度與歷史訂單紀錄瀏覽及開立發票號碼查詢。

Tư liệu cá nhân – Kiểm tra Lịch sử đơn đặt hàng: Có thể theo dõi tiến trình đặt hàng, lịch sử đơn hàng và tìm kiếm số hóa đơn.7.Kế

u


 

8.購物進度詢問:對於已完成繳費,貨物進度有任何疑問,可以直接詢問客服人員

Kiểm tra tiến độ mua hàng : Đối với khách hàng đã hoàn thành thanh toán . có bất kỳ vấn đề về tiến độ giao hàng .xin liên hệ nhân viên chăm sóc khách hàng .

 

9.留言服務:回覆您的網站購物進度詢問、「Callshop」網頁或LINE等方式通知。。

Gửi tin nhắn cho nhân viên phục vụ : Trả lời câu hỏi về tiến độ mua hàng qua trang web "Callshop " , Line hoặc những cách liên hệ khác .

 

10.活動優惠:「Callshop」 不定期會對於不同商品優惠活動,放在「Callshop」網頁上公告,您可以依照商品優惠活期動期間,進行購物優惠。

Hoạt động khuyến mãi : "Callshop " hoạt động khuyến mãi không định kỳ sẽ được thông báo trên trang web "Callshop " , bạn có thể dựa theo thời gian khuyến mãi của sản phẩm để được giá ưu đãi .

 

11.「Callshop」因會員服務所提供的所有相關網域名稱、網路位址、功能及其他一切因會員身分所有的權益,全部屬於我們公司或其他合法權利人所有,會員除了於服務期間內,依使用條款的約定為使用之外,請不要將您的帳號與密碼告訴給其他任何人知道、或出借、或轉給他人使用。如果您讓其他人知道您個人的資料、會員密碼或付款資料,並讓其他人有使用的機會時,您必須為您的個人行為負全部責任,我們公司不負任何賠償責任。

 

完成註冊並確認會員申請,就可以使用「Callshop」目前提供的外籍勞工網站購物服務,以及未來新增的各項服務項目。

 

Vì là thanh viên của "Callshop " bạn có quyền lợi sử dụng những trang web liên quan do "Callshop " cung cấp , vị trí internet và các chức năng khác .Toàn bộ thuộc Công ty chúng tôi hoặc những người sở hữu hợp pháp . Trong thời gian phụcvụ , dựa trên điều khoản đã thỏa thuận. Vui lòng không tiết lộ thông tin tài khoản và mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai biết, cho mượn hoặc chuyển tài khoản cho người khác. Nếu bạn cho người khác biết thông tin cá nhân, mật khẩu thành viên hoặc thông tin thanh toán và để người khác có vào cơ hội truy cập, bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho hành động cá nhân của mình.Công Ty không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nàophát sinh từ việc bạn không tuân thủ các yêu cầu nêu trên.

Sau khi hoàn thành đăng ký thành viên , bạn có thể sử dụng trang web "Callshop " .Hiện chúng tôi cung cấp dịch vụ mua sắm trực tuyến cho các bạn người nước ngoài làm việc tại Đài Loan và sẽ cung cấp các dịch vụ mới trong tương lai .

 

三、隱私條款:Các điều khoản về quyền riêng tư:

 

「Callshop」所屬之會員資料,我們絕對尊重,並且依據「Callshop」的「隱私條款」規範保護。我們絕不會把您的個人資料提供給任何與本網站無關的其他人。您可以在「Callshop」的網站上「隱私條款」得到更多資訊內容。

Thông tin thành viên của "Callshop" được tôn trọng và bảo vệ theo "Chính sách bảo mật" của "Callshop ". Chúng tôi sẽ không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai không liên quan với trang web này. Bạn có thể đọc (xem) trên trang web "Callshop " về "Chính sách bảo mật" để biết thêm chi tiết

 

四、帳號、密碼與安全性: Bảo mật tài khoản và mật khẩu

為了能使用「Callshop」服務,請您了解註冊義務及同意以下事項:

Để được sử dụng dịch vụ của trang web "Callshop" . Vui lòng đọc và đồng ý với các điều khoản sau đây :

 

1. 在使用會員服務以前,必須經過完整的註冊手續,在註冊過程中必須填入正確的資料。若提供任何錯誤或不實的資料,我們公司有權隨時暫停或終止會員資格,並停止您使用這個服務的全部或一部份。

Trước khi sử dụng dịch vụ của trang web  "Callshop", bạn phải hoàn thành đăng ký thành viên và điền đầy đủ , chính xác thông tin trong quá trình đăng ký. Nếu bạn cung cấp thông tin bị lỗi không chính xác hoặc sử dụng tài liệu của người khác. "Callshop" có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tư cách thành viên của bạn và từ chối bạn truy cập vào 1 phần hoặc tất cả các dịch vụ của "Callshop".

 

2. 完成註冊的會員,必須使用會員帳號和密碼登入,經過這個使用者帳號和密碼所進行的所有的行為負責,會員如果有任何觸犯法律或惡意傷害行為,我們公司擁有刪除帳號或停止會員使用的權利。

Đã hoàn thành đăng ký thành viên , phải sử dụng tài khoản thành viên và mật khẩu để đăng nhập. Tất cả các hành động được thực hiện bởi tài khoản và mật khẩu của người dùng này phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi cố ý gây thiệt hại hoặc vi phạm pháp luật. Chúng tôi có quyền xóa tài khoản hoặc dừng cung cấp phụ vụ cho thành viênnày .

 

3. 對於會員帳號和密碼,必須負妥善保管和保密的義務,如果發現或懷疑這個會員帳號和密碼被其他人冒用或不當使用,會員必須立即與我們公司聯絡,以方便我們公司趕快利用適當的方法處理。會員了解並且同意「Callshop」不必對這種不正當的使用狀況負責賠錢或是要求補償責任

Bạn có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật mã của mình . Nếu nghi ngờ có người khác sử dụng tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hoạt động sử dụng truy cập trái phép nào vào.Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi. Để chúng tôi có thể nhanh chóng xử lý. Thành viên đã hiểu và đồng ý ."Callshop" Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn bị bất kỳ tổn hại hay mất mátnào do không bảo mật, mật khẩu và sử dụng truy cập trái phép nào

 

4.   會員對於這個保證和聲明,是依照姓名註冊的「Callshop」帳戶的權力和利益的使用人,並且只有以這個名義來使用這個服務,禁止會員用別人的姓名註冊

Để bảo vệ quyền lợi của bạn , không sử dụng tên người khác để đăng ký , phải đăng ký bằng tên thật của mình.

 

5.每個會員要了解密碼是很重要的,應該要重視保存好密碼,只能使用在註冊及登入 「Callshop」帳戶使用這個服務。每個會員都不可以告訴別人或把密碼提供給任何其他人做收費或者不收費的使用

Mật khẩu tài khoản rất quan trọng đối với mỗi thành viên . Bạn nên xem trọng và bảo mật .Chỉ nên sử dụng lúc đăng nhập trang web "Callshop" . Thành viên không được tiết lộ mật khẩu cho người khác sử dụng.

 

五、智慧財產權: Quyền sở hữu trí tuệ

這個服務使用的系統程式、「Callshop」上的所有內容資料和網站上面的畫面資料的排列,這個著作權、專利權、商標、營業秘密、其他智慧財產權、專有技術、所有權或其他權利等,都屬於本公司或權利人合法所有。任何人都不可以隨便使用、修改、複製、散布、或用其他任何的方式、因為任何的目的去使用。任何人想使用或者轉換下載前面說明的程式或者是網站上的內容,都要經過本公司或權利人事前書面同意,不然必須負所有的法律責任,本公司可以依照法律規定要求使用的人賠錢或停止使用

 

Dịch Vụ có chứa thông tin, dữ liệu, phần mềm, ảnh chụp, đồ họa, video, văn bản, hình ảnh, kiểu chữ, âm thanh, bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác. Đều thuộc quyền sở hữu của công ty hoặc người sở hữu hợp pháp . Không ai có thể sử dụng, sửa đổi, sao chép, phân bố hoặc sử dụng nó theo bất kỳ cách nào khác cho bất kỳ mục đích nào. Bất cứ ai muốn sử dụng hoặc tải về nội dung trên trang web . Đều phải có sự đồng ý bằng văn bản từ công ty hoặc chủ sở hữu . Nếu không, bạn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật ,chúng tôi có thể yêu cầu bồi thường hoặc dừng sử dụng. 

 

六、服務的暫停或中斷及免責聲明:

Đình chỉ hoặc tạm dừng dịch vụ và Tuyên bố từ chối trách nhiệm đảm bảo về việc sử dụng Trang web

 

1.在下列情形,我們公司將暫停或中斷這個服務的全部或一部份,而且對會員任何直接或間接的損害,不負任何責任:

  Trong các tình huống sau,công ty chúng tôi sẽ đình chỉ , tạm ngừng một số hoặc tất cả các dịch vụ mà không cần chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào đối với thành viên:

 

(1) 對「Callshop」相關軟硬體設備進行搬移、更換、升級、保養或維修時;

 Khi "Callshop" các thiết bị phần cứng và phần mềm cần di chuyển,thay thế ,nâng cấp, bảo trì hoặc sửa chữa:

 

(2)會員有任何違反政府法律或此會員同意書條款的情形;

Thành viên có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật của chính phủ hoặc vi phạm các điều khoản mà thành viên đã đồng ý.

 

(3)因其他的人之行為,或其他不屬於我們公司的行為,導致這個服務暫停、中斷或無法正常營運;

Do hành vi của người khác,hoặc các hành vi không thuộc sở hữu của công ty chúng tôi, dẫn đến việc đình chỉ dịch vụ, tạm dừng hoặc không vận hành dịch vụ;

 

(4)其他不可歸責於我們公司事由所致的服務停止或中斷;

Những việc dẫn đến đình chỉ hoặc tạm dừng dịch vụ .Công ty chúng tôi không cần chịu trách nhiệm

 

(5)不是我們公司所能控制的事情,造成這個服務資訊顯示不正常、或遭防冒、修改、刪除或複製、或導致系統中斷或不能正常運作時;

Đây không phải là điều mà công ty chúng tôi có thể kiểm soát, khiến thông tin dịch vụ hiển thị bất thường, trang web bị hack, sửa đổi, xóa hoặc sao chép khiến cho hệ thống bị gián đoạn không thể hoạt động bình thường

 

(6)當因為能力無法抵抗的事情,導致這個服務暫停、中斷,或無法正常使用。為了避免雙方意見不一樣,所以解釋能力無法抵抗的事情是指已經超出雙方能力範圍的事情,包含但不限於,天災、民兵或軍事政權行動、火災、罷工、停工或勞工爭議、傳染病、政府限制、戰爭、恐怖行動、暴動、地震、暴風雨、颱風、水災及電力及電腦資訊及通訊系統故障。

Bởi vì những việc không thể kiểm soát,khiến cho dịch vụ này bị đình chỉ, gián đoạn hoặc không hoạt động được.Để tránh sự bất đồng giữa hai bên, cho nên những việc không thể kiểm soát là những thứ đã vượt quá khả năng phạm vi của cả hai bên,bao gồm nhưng không giới hạn , thiên tai , dân quân và hành động của chế độ quân sự, hỏa hoạn, đình công, tranh chấp lao động, bệnh truyền nhiễm, hạn chế của chính phủ , chiến tranh, khủng bố, bạo loạn, động đất, bão , lũ lụt, sự cố về điện ,thông tin máy tính và hệ thống thông t

in liên lạc.

2.我們提供的「Callshop」服務系統或功能平常的維護、改變或變動所發生的服務暫停或中斷,我們將盡可能在狀況發生前,以公告或其他適當的方式告訴會員。

 khi chúng tôi bảo trì , sửa đổi hệ thống , khiến cho dịch vụ tạm dừng hoặc gián đoạn phục vụ . Trong khả năng có thể chúng tôi sẽ đăng bảng thông báo hoặc các phương pháp khác để thông báo cho thành viên .

 

七、會員身份終止與我們通知的義務:Việc chấm dứt tư cách thành viên và nghĩa vụ thông báo của chúng tôi :

 

1.我們保留隨時修改會員服務使用規則的權利,修改後的會員服務使用條款將公佈在『會員條款』上,不另外各別通知您。

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các quy tắc sử dụng dịch vụ của thành viên bất cứ lúc nào. Điều khoản được sửa đổi sẽ được đăng trên trang web phần" Điều khoản thành viên " .Chúng tôi sẽ không thông báo riêng cho bạn.

 

八、交易取消手續費無法退回Hủy giao dịch, phí thủ tục sẽ không được hoàn trả

 

1.如錯誤是因可歸責於您的原因所產生,例如輸入錯誤的交易金額或輸入錯誤的受款人,您應立即通知我們,我們將協助處理,但您不能這個錯誤向我們提出任何手續費退回或賠償。

 Nếu lỗi do bạn gây ra : như nhập sai số tiền giao dịch hoặc nhập sai người nhận, bạn nên thông báo ngay cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn, nhưng bạn không thể yêu cầu chúng tôi bồi thường , hoàn trả bất kỳ phí thủ tục nào.

 

九、資訊安全Bảo mật thông tin

 

1.我們會採取適當措施,確保本服務資訊系統的資訊安全。會員也應確保您的資訊系統的安全並防止別人非法登入、取得、修改、或損害個人資訊。

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an toàn thông tin của hệ thống . Thành viên cũng phải đảm bảo thông tin của mình trên hệ thống an toàn và đề phòng người khác bất hợp pháp đăng nhập , lấy tài khoản , sửa đổi hoặc gây thiệt hại cho thông tin cá nhân của mình .

 

2.  如果是因為有其他人破解我們公司資訊系統的保護措施或利用我們公司資訊系統的漏洞相關爭議,我們公司將會提出這個事實不存的證據責任。

Nếu có người khác hack hệ thống bảo mật thông tin . Chúng tôi có trách nhiệm đưa ra bằng chứng không phải công ty gây ra.

 

我們公司保留增加內容、刪除或修改這個服務相關部分或全部系統或功能之權利。

Công ty có quyền thêm, xóa , sửa đổi một số nội dung hoặc tất cả các hệ thống ,tính năng liên quan đến dịch vụ này.

 

服務會員條款有中文譯文,與外文文意不符者,以中文為主。

Điều khoản thành viên tiếng Trung được phiên dịch sang ngôn ngữ khác , nếu không khớp với nôi dung tiếng Trung . Thì điều khoản tiếng Trung sẽ được ưu tiên trước .