Thẻ gọi Chunghwa 150

Đơn giá NT$ 145 NT$ 150

Số lượng

Số Lượng Mệnh giá / Thẻ
1Tấm NT$ 145
10Tấm NT$ 140

Tài khoản gọi 150 (không phân biệt 3G,4G)

Cách nạp thẻ:

Gọi 928 thao tác theo hướng dẫn của hệ thống ghi âm hoặc nhấn *101*2*mã thẻ#