Thẻ mạng 4G Chunghwa 30 ngày(Bao gồm phí thủ tục)

Đơn giá NT$ 485 NT$ 499

Số lượng

Số Lượng Mệnh giá / Thẻ
1Tấm NT$ 485

1. Mệnh giá NT.499 

2. Chỉ áp dụng cho Sim 4G 

3. Vượt quá 22GB sẽ giảm tốc độ còn 5MB

4. Hạn sử dụng 30 ngày

Cách nạp thẻ:

Gọi 928 thao tác theo hướng dẫn của hệ thống ghi âm hoặc nhấn *101*2*mã thẻ#