Thẻ mạng 4G Chunghwa 30 ngày(80GB)

Đơn giá NT$ 640 NT$ 699

Số lượng

Số Lượng Mệnh giá / Thẻ
1Tấm NT$ 640

1. Mệnh giá NT.699 

2. Chỉ áp dụng cho Sim 4G

3. Vượt quá 80GB sẽ giảm tốc độ còn 5MB

4. Tài khoản gọi NT.100 (50 trong nước +50 quốc tế)

5. Hạn sử dụng 30 ngày 

Cách nạp thẻ:

Gọi 928 thao tác theo hướng dẫn của hệ thống ghi âm hoặc nhấn *101*2*mã thẻ#