Thẻ mạng 4G Chunghwa 60 ngày(150GB)

Đơn giá NT$ 925 NT$ 999

Số lượng

Số Lượng Mệnh giá / Thẻ
1Tấm NT$ 925

1. Mệnh giá NT.999     

2. Chỉ áp dụng cho Sim 4G

3. Vượt quá 150GB sẽ giảm tốc độ còn 5MB 

4. Hạn sử dụng 60 ngày 

Cách nạp thẻ:

Gọi 928 thao tác theo hướng dẫn của hệ thống ghi âm hoặc nhấn *101*2*mã thẻ#