Thẻ mạng 4G Chunghwa 90 ngày(250GB)

Đơn giá NT$ 1385 NT$ 1499

Số lượng

Số Lượng Mệnh giá / Thẻ
1Tấm NT$ 1385

1. Mệnh giá NT.1499

2. Chỉ áp dụng cho Sim 4G 

3. Vượt quá 250GB sẽ giảm tốc độ còn 5MB

4. Hạn sử dụng 90 ngày 

Cách nạp thẻ:

Gọi 928 thao tác theo hướng dẫn của hệ thống ghi âm hoặc nhấn *101*2*mã thẻ#