Thẻ mạng 5G Chunghwa 30 ngày(30GB)

Đơn giá NT$ 795 NT$ 799

Số lượng

Số Lượng Mệnh giá / Thẻ
1Tấm NT$ 795

1. Mệnh giá NT.799 

2. Chỉ áp dụng cho Sim 5G 

3. Vượt quá 30GB sẽ giảm tốc độ còn 10MB

4. Tài khoản gọi NT.150 (100 trong nước +50 quốc tế)

5. Không hạn chế quốc tịch sử dụng

6. Thời hạn lên mạng: 30 ngày


Cách nạp thẻ:

Gọi 928 hoặc 0928-000-928, vui lòng làm theo thao tác hướng dẫn nạp thẻ của hệ thống ghi âm