นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ บริษัท call อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท call อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือว่าการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ของสมาชิกเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง  และได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของ “นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว”ดังนั้นได้กำหนดนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ดังต่อไปนี้

ความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสมาชิก ในการดำเนินธุรกิจ เราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง หากไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิกเราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ของ สมาชิกแก่บุคคลที่สามหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการของเว็บไซต์นี้ สมาชิกควรเก็บบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่านและข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้เป็นความลับและไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับคนอื่น หากสมาชิกได้ใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกันกับบุคคลอื่น หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ อย่าลืมล๊อคออกจากระบบบัญชีผู้ใช้และปิดหน้าค้นหา

การเก็บรวบรวม ข้อมูล การใช้ และ การจัดการ ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากเว็บไซต์นั้น ใช้สำหรับภายในบริษัทเท่านั้น เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะไม่ให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูล

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล เพื่อดำเนินด้านการตลาดผู้บริโภค การบริหารจัดการและการให้บริการลูกค้า การซื้อของออนไลน์ การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบ สถิติและการวิเคราะห์ วิจัย(ตามมาตรากฎหมายข้อที่ ๐๔๐ ,๐๙๐, ๑๔๘, ๑๕๗) บริษัท จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกระบวนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก หรือผ่านกระบวนการ การซื้อขาย

หมวดหมู่ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเว็บไซต์ รวมถึงการระบุตัวบุคคล: ชื่อของสมาชิก ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์และข้อมูลอื่น ๆ เป็นต้น

ใช้โอกาศ ระยะ เวลา สถานที่ เป้าหมายและวิธีการ

  1. ระยะเวลา: นับจากวันที่ ที่สมาชิกร้องขอการหยุดใช้บริการ หรือบริษัทหยุดให้บริการ
  2. สถานที่: ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกจะถูกใช้ในไต้หวันเท่านั้น
  3. ใช้โอกาศ และ วิธีการ: บริหารจัดการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก และผู้รับบริการ รวมถึงการจัดการตรวจสอบข้อมูล เป็นต้น นอกจากในระบบแล้ว ยังใช้ข้อมูล สำหรับการระบุตัวตน, การบริการชำระเงิน การจัดส่งสินค้า การแจกแจงข้อมูล ด้านการตลาด

และการประชาสัมพันธ์ ดังนี้:

  1. เมื่อสมาชิก ได้ใช้บริการของทางบริษัท ข้อมูลของสมาชิกจะปรากฏหน้าเว็บโดยอัตโนมัติ
  2. การดำเนินการซื้อขาย: เมื่อสมาชิกสนใจสินค้า จับจอง ทำเครื่องหมาย ซื้อ ร่วมกิจกรรมจับรางวัล หรือกิจกรรมบริการอื่นๆ เมื่อมีการซื้อขาย :การจัดส่งสินค้า การให้บริการ การชำระสินค้า ข้อเสนอแนะจากลูกค้า บริษัทมีการสอบถามข้อมูลจากสามชิก ได้แก่ การบริการหลังการขาย หรือปัญหาต่างๆจากการซื้อขาย
  3. การโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์: ให้ข้อมูลสมาชิกจากนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทุกด้าน ผ่านทางอีเมล ไปรษณีย์ โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ :เนื้อหาหรือโฆษณาที่สมาชิกดูตามข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือข้อมูลย้อนหลังการซื้อขายบนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะเรียกดูข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการบริการ ระบบการใช้งานของสมาชิก กิจกรรมต่างๆ ข้อเสนอแนะ หรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริการต่อไป
  4. การตอบคำถามของลูกค้า: สำหรับสมาชิก สามารถติดต่อได้ทั้งทางอีเมล แฟกซ์ โทรศัพท์ หรือการติดต่อทุกช่องทางที่ติดต่อได้ ทุกคำถามของลูกค้าจะได้รับการตอบกลับจากบริษัท
  5. เรื่องอื่น ๆ ที่แนบมา: เอกสารแนบ สำหรับการให้บริการของบริษัทจาก ข้อ Aถึง D

สิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกโดย บริษัทฯตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทสามารถใช้สิทธิได้ดังต่อไปนี้: (1) ค้นหาหรือขอให้เข้าถึงข้อมูล (2) ขอสำเนา (3) ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไข (4) ขอให้หยุดระงับ การรวบรวมข้อมูลหรือใช้ข้อมูล (5) ขอให้ลบข้อมูล สมาชิกที่ต้องการใช้สิทธิดังกล่าว สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของทางบริษัทเพื่อสมัคร บริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมเพื่อการจัดการที่เหมาะสม ข้อควรระวัง การสมัคร เป็นสมาชิกหากให้ข้อมูลไม่ครบอาจส่งผลให้ ไม่สามารถเข้าถึงหรือไม่สามารถใช้บริการได้เต็มรูปแบบ

ความปลอดภัยของข้อมูล

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของสมาชิก บริษัทฯใช้รหัสผ่านและเทคโนโลยี่ในการปกป้องข้อมูลทั้งหมดของสมาชิกอย่างเต็มที่ เพื่อ ความปลอดภัยข้อมูลของสมาชิก

ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลและการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

หากต้องการสอบถามเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคล ข้อสงสัย ขอสำเนา เพิ่มเติมหรือแก้ไข หยุดการใช้งาน หรือรายละเอียดการจัดการข้อมูลส่วนตัว ซึ่งไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์แก้ไขได้ กรุณาติดต่อที่ศูนย์บนิการ บริษัทฯจะดำเนินการให้เร็วที่สุด

การแก้ไขนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของตลาด และเนื้อหาของการแก้ไขจะมีผลตั้งแต่เวลาของการประกาศ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสมาชิกไม่สามารถเรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าชดเชยใด ๆ . หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวเว็บไซต์ของบริษัท หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล สามารถใช้อีเมลเพื่อติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา

ข้อตกลงการเป็นสมาชิกของบริษัท Call International จำกัด

「威昌國際股份有限公司」會員條款

 

威昌國際股份有限公司(以下稱本公司)之銷售服務網站「Callshop」,透過「Callshop」網站購得商品或服務,係依據本會員條款提供服務 (以下簡稱「本服務」)。

เว็บไซต์บริการการขาย "Callshop ของ บริษัท Call International จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัท ) ซื้อสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์ Callshop ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของการเป็นสมาชิก(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า บริการ)

歡迎您加入成為 「Callshop」網站的會員,下列關於會員權利的部分將進行介紹。

ยินดีเข้าสู่เว็บไซต์ "Callshop" บริษัทฯ ขอแนะนำสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก ดังต่อไปนี้

一、會員說明รายละเอียดของการเป็นสมาชิก

當您完成「Callshop」網站(以下稱「Callshop」)會員註冊後,而且開始使用網站提供給會員的所有服務時,就表示您已經閱讀而且同意接受這個網站使用規定的所有條款內容。

หลังจากที่คุณ ได้ลงทะเบียน และ สมัครเป็นสมาชิก ทางเว็ปไซด์ " Callshop " (ต่อไปนี้จะเรียกว่า" Callshop ") สำเร็จ และเมื่อคุณเริ่มใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ ให้ถือว่าคุณได้อ่านและตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของบริการนี้แล้ว

「Callshop」對於服務條款覺得有必要變更時,可以隨時增加、刪除、修改這個服務相關部份或全部的服務條款內容,修改完成後會公佈在網站上,不再另外通知您,建議您要隨時注意是否有變更條款內容。當如果您在條款內容修改或變更後繼續使用「Callshop」服務時,「Callshop」就會認為您已經了解而且同意接受修改或變更後的所有條款內容。

สำหรับข้อกำหนดในการให้บริการ เมื่อมีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง " Callshop " สามารถเพิ่ม ลบหรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลา หลังจากแก้ไขเสร็จสิ้นจะประกาศบนเว็บไซต์เท่านั้น แนะนำให้ติดตามเว็บไซต์ของ " Callshop "ว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือไม่ หลังจากข้อกำหนดและเงื่อนไขได้รับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณใช้บริการ " Callshop " ต่อ " Callshop " จะถือว่าคุณเข้าใจและตกลงยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดของเนื้อหาที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแล้ว

 

會員同意下列事項 ข้อตกลงที่สมาชิกยินยอมและเห็นด้วย มีดังต่อไปนี้

1.         依照「Callshop」註冊流程的內容,要提供您最新而且正確的資料,不可以使用其他人證件或名字來註冊申請會員。

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิก ให้สมาชิก กรอกรายละเอียด ตามที่ " Callshop " กำหนด โดยต้องกรอก ข้อมูลล่าสุด ที่เป็นจริง และถูกต้อง ห้ามใช้เอกสารหรือชื่อของบุคคลอื่นมาลงทะเบียนเป็นสมาชิก

2.     在您註冊「Callshop」註冊欄位項目時,我們公司需要您提供必要的個人資料(包含您連絡資訊)給我們,才可以完整使用「Callshop」的服務內容及功能。

เมื่อคุณลงทะเบียน " Callshop " ในช่องรายการลงทะเบียน คุณต้องให้ข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นรวมถึงข้อมูลการติดต่อกับบริษัทฯ ถึงจะสามารถใช้บริการต่างๆ  ของ " Callshop " ได้

3.     如果您提供任何錯誤或不正確或盜用別人的資料、或是沒有按照我們需要提供的資料、還是有欠缺必要的資料、或是重複註冊帳號等等,「Callshop」有權利可以不用通知您,就可以暫停或終止您的帳號,並且拒絕您使用「Callshop」的所有服務。

หากคุณให้ข้อมูลผิด กรอกข้อมูลผิดพลาด หรือ ให้ข้อมูลไม่ครบตามที่กำหนด หรือ ใช้ข้อมูลของผู้อื่น หรือลงทะเบียนซ้ำฯลฯ " Callshop " มีสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และสามารถปฏิเสธไม่ให้คุณใช้บริการทั้งหมดได้

 

4.     如果您有違反任何法律、法規或公共秩序善良風俗、侵害其他人的權利或利益、違反適合用的法津或法規要求或違反任何政府機關或法院規定的事,「Callshop」可以不需要任何理由(包含但不限下列的情形),依情況可以隨時停止、暫停或取消您的「Callshop」帳戶、提供給您的任何服務,或採取任何其他有需要處理的措施,而不需要事先通知您。

หากคุณละเมิดกฎหมาย หรือ ข้อบังคับต่างๆ หรือผิดระเบียบ ความสงบเรียบร้อย หรือละเมิดสิทธิหรือผลประโยชน์ของผู้อื่น รวมถึงละเมิดสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม หรือละเมิดอำนาจหน่วยงานราชการ หรือคำสั่งศาลใด ๆ ทาง " Callshop " อาจระงับ หรือ ยกเลิกบัญชี " Callshop " ของสมาชิก หรืออาจใช้ มาตรการอื่นที่จำเป็นหรือเหมาะสมเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

1.   可選擇語言:在登記註冊成為「Callshop」會員時,先選擇國籍,以方便以後適合自己的語言操作「Callshop」所提供的服務。

สามารถเลือกภาษา : ก่อนที่จะลงทะเบียนสมัครสมาชิก " Callshop " ก่อนอื่นให้เลือกภาษาก่อน เพื่อจะได้สะดวกและเข้าใจ วิธีการ ใช้บริการ

 

2.   會員註冊:先輸入自己目前正在使用的電話號碼(須為台灣手機門號),「Callshop」網站將會發送一組認證碼至您的手機,再輸入手機顯示的認證號,登入註冊網頁,自己設定一個帳號、密碼、姓名,帳號及密碼是用來做為登入「Callshop」使用,要保管好帳號跟密碼的安全是會員責任。為了保障您的權益,請於註冊成為會員前,務必詳閱以下約定條款所有內容,您只要在「Callshop」網頁或平台上點選「同意」鍵,或開始使用「Callshop」,代表您已讀過及了解,並同意「Callshop」網頁上所約定內容。

ลงทะเบียนสมาชิก:

1.ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของไต้หวันที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

2. ระบบ จะส่งรหัสยืนยัน ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือไต้หวัน ของคุณ

3.ใส่รหัสยืนยันที่ได้รับ เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียน

4.สร้างบัญชีของ ตัวเอง โดย ตั้งรหัสผ่าน ชื่อบัญชี เพื่อ ใช้ในการเข้าสู่ระบบ

5.สมาชิก ต้องรับผิดชอบในการ รักษา รหัสผ่านและชื่อบัญชี เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ตัวเอง

กรุณา อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมดก่อนที่จะลงทะเบียนเป็นสมาชิก ปุ่ม "ยอมรับ" บนเว็บไซต์ของ“ Callshop ” หรือเริ่มใช้บริการ“ Callshop ” หากคุณ ติ๊กช่อง ได้หมายถึงว่าคุณได้อ่านและเข้าใจและยอมรับเนื้อหาข้อตกลงดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ“ Callshop ”

3. 個人基本資料:查詢及修改個人基本資料

ข้อมูลส่วนบุคคล:ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

4.「Callshop」購物流程:選擇要購買商品放入購物車中,確認訂單內容及金額,

選擇商品取貨方式及付款方式,系統將自動提供繳款條碼,完成繳款手續即確認交易成立。

4-1 7-11、全家、萊爾富代收

   以手機出示條碼,至3大超商(7-11/全家/萊爾富)進行現金繳款。代收款金額單筆上限為

   新台幣2萬元(含手續費),繳款條碼有效期限請注意系統顯示為主。

4-2 OK代收

   OK-go機台列印超商條碼至OK超商進行現金繳款,代收款金額單筆上限為

   新台幣2萬元(含手續費),繳款條碼有效期限請注意系統顯示為主。

ขั้นตอนการสั่งซื้อของ“ Call ” 

1.เลือกรายการที่จะสั่งซื้อใส่ลงในตะกร้า/รถเข็นสินค้า 

 2. ยืนยันรายการสินค้าและจำนวนเงิน

3. เลือกวิธีการรับสินค้าและการชำระเงิน ระบบจะแสดงบาร์โค้ดโดยอัตโนมัติ

4.ให้นำบาร์โค้ดการไปชำระเงิน เมื่อเสร็จสิ้นการชำระเงิน ถือว่าสั่งซื้อสำเร็จ

4-1 การชำระเงินที่ร้านสะดวกซื้อ 7-11、 แฟมิลี่มาร์ท、 ไฮไลฟ์

ระบบแสดงบาร์โค้ดโดยอัตโนมัติ นำบาร์โค้ดที่ปรากฎอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือไปชำระเงินที่ร้านสะดวกซื้อ 7-11 หรือแฟมิลี่มาร์ท หรือไฮไลฟ์ ชำระเงินต่อครั้งได้ไม่เกิน 20,000 เหรียญไต้หวัน (รวมค่าธรรมเนียม) ระยะเวลาของบาร์โค้ดชำระเงิน ยึดตามระบบแสดงเป็นหลัก

4-2 การชำระเงินที่ร้านสะดวกซื้อ OK

ระบบแสดงโค้ดโดยอัตโนมัติ นำโค้ดที่ปรากฎอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือไปที่ร้าน OK ที่ตู้โอเคโก เพื่อพิมพ์ใบเสร็จที่แสดงบาร์โค้ดแล้วทำการจ่ายเงิน ชำระเงินต่อครั้งได้ไม่เกิน 20,000 เหรียญไต้หวัน (รวมค่าธรรมเนียม) ระยะเวลาของโค้ดชำระเงิน ยึดตามระบบแสดงเป็นหลัก

 

5.取貨方式: วิธีการรับสินค้า มีดังต่อไปนี้

5-1.線上取密碼(虛擬卡)-完成繳費後,您手機將收到簡訊通知訊息「訂單已完成立!...」,可直接點選簡訊,進入網站→輸入帳號、密碼,至歷史訂單查詢→點選訂單編號→在購買產品下方點選「尚未開啟PIN碼」→點選「點繫刮開」,即可取得所購買之儲值卡密碼,再依各電信業儲值操作程序完成儲值。

 วิธีการรับรหัสบัตร( PIN) - หลังจากชำระเงินแล้ว มือถือจะได้รับข้อความแจ้งว่า 「ดูรหัสบัตรและเลขใบเสร็จ」ให้คลิกลิงค์เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ดูรหัสบัตรเติมเงิน→แล้วคลิกที่「กดเปิดรหัสเติมเงิน」→ แล้วกดที่「กดดูรหัสเติมเงิน」จะเห็นรหัสบัตรเติมเงิน จากนั้นให้เติมเงินตามวิธีการเติมเงินของแต่ละเครือข่าย

選擇購買虛擬商品時,當您「已開啟PIN碼」就視同已收到商品完成交易模式,本網站不負保管之責仼。本產品一旦購買後不得退還,請於確認購買後再繳費。

หากเลือกรับรหัสเติมเงินโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณได้ 「กดเปิดรหัสเติมเงิน」จะถือว่าคุณได้รับสินค้าและได้สั่งซื้อสำเร็จ และเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบในการรักษา เมื่อซื้อสินค้าสำเร็จ จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ กรุณายืนยันการสั่งซื้อก่อนชำระเงิน

 

5-2.送到家服務(實體商品)- 完成繳費後,依會員在「Callshop」網站上所提供地址或上傳地址照片寄送到會員所提供的收貨地址

บริการส่งสินค้าถึงบ้าน- หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่สามาชิกกรอกไว้บนเว็บไซต์ "Callshop"หรือตามรูปที่อยู่ที่อัปโหลด

5-3本商場除電信虛擬卡外,其他商品於訂單付款完成後須3個工作天備貨後送到家需再2~3個工作天抵達。

นอกจากการรับรหัสเติมเงิน(PIN)ทางออนไลน์แล้ว หลังชำระเงิน ใช้เวลา 3 วันทำการในการจัดเตรียมสินค้า และจัดส่งสินค้าถึงบ้านภายใน 2-3 วันทำการ

6.會員只要確認完成交易,本服務不接受退換貨服務,請會員一定要確認好自己所購買的商品及金額、付款、物流方式。

ก่อนชำระเงินสมาชิกต้องยืนยันรายการสินค้าที่สั่งซื้อและจำนวนเงิน เลือกวิธีการชำระเงิน และวิธีการจัดส่ง เมื่อสมาชิกชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ ขอให้เราคืนเงิน หรือคืนสินค้าที่สั่งซื้อได้

6.退換貨方式: วิธีการคืนสินค้า

6-1依據消費者保護法第十九條規定,本站提供消費者享有7天猶豫期(含國定例假日)之權益。

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรา 19 ผู้บริโภคมีสิทธิคืนสินค้าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันได้รับสินค้า(รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ)

6-2請注意猶豫期不等同於試用期,收到商品時,請先確認商品內容物是否完整,商品數量是否無誤,在還不確定是否要辦理退貨以前,請勿拆封。

ข้อควรระวัง! ช่วงระยะเวลาลังเลสินค้าไม่ใช่ระยะเวลาทดลองใช้ เมื่อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าและจำนวนก่อนแกะบรรจุภัณฑ์

6-3若您對收到商品有疑慮時,請先將收到的商品(含寄送外包裝)妥善保存,並依下列『退換貨方式』進行退換貨事宜。

หากสินค้าไม่ตรงตามที่คิดไว้ ต้องการคืนสินค้า กรุณาเก็บรักษาสินค้าที่ได้รับ โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ สินค้ายังไม่ได้ใช้งาน รวมถึงกล่องที่อยู่ในการจัดส่ง และปฏิบัติตามการคืนและเปลี่ยนสินค้า ดังต่อไปนี้

 6-3-1超過七天的鑑賞期(猶豫期),無法退換貨。 หากเกินระยะเวลา 7 วัน ไม่สามารถคืนสินค้าได้

 6-3-2收到貨物7天內鑑賞期(猶豫期)如發現有瑕疵等,登入會員,使用LINE、 FB、Whatapp

      聯絡我們,以便我們能及時為您進行處理。

 หลังจากได้รับสินค้าภายใน 7 วัน หากพบสินค้าชำรุด หรือเสียหาย ให้แอดไลน์ เฟซบุ๊ก หรือ Whatapp ติดต่อพนักงาน เพื่อสะดวกในการช่วยเหลือลูกค้าได้ทันท่วงที

6-3-3退換貨商品,必須為新品未拆封及未拆膜狀態,請提供清楚照片一併附上。並維持其完整性(包含外箱、配件及贈品等)

การคืนและเปลี่ยนสินค้า สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ สินค้ายังไม่ได้ใช้งานและไม่มีร่องรอยการถูกแกะซีนพลาสติกออก พร้อมถ่ายรูปสินค้าแนบและสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ (รวมทั้งกล่องที่จัดส่ง อุปกรณ์เสริม และของสมนาคุณอื่นๆ)

6-4完成繳費前,請會員一定要確認好自己所購買的商品及金額、付款、物流方式。

ก่อนชำระเงิน กรุณาตรวจสอบสินค้าที่สั่งซื้อ จำนวนเงิน วิธีการชำระเงินและวิธีการจัดส่ง

•請注意,所退回的商品內容必須保維持所有商品、贈品、附件、包裝、附隨文件或資料的完整性,並且提供mail,完成線上確認折讓單,否則,本公司有權力拒絕您的退貨退款要求。

 

ข้อควรระวัง! สินค้าที่จะส่งคืนต้องอยู่สภาพสมบูรณ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้า ของสมนาคุณ อุปกรณ์เสริม กล่อง เอกสารแนบหรือข้อมูลอื่นๆ หากมีใบเสร็จต้องนำใบเสร็จส่งคืนกลับมาด้วย และลูกค้าแจ้งอีเมล ลูกค้าต้องทำรายการยืนยันคืนสินค้าสำเร็จ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า หรือขอคืนเงินของท่าน

 

7.個人資料-歷史訂單查詢:可查詢訂單進度與歷史訂單紀錄瀏覽及開立發票號碼查詢。

 ข้อมูลส่วนตัว - เช็กประวัติการสั่งซื้อ สามารถตรวจสอบความคืบหน้าในการสั่งซื้อหรืเรียกดูประวัติการสั่งซื้อได้ รวมถึงสมาสรถตรวจสอบหมายเลขใบเสร็จได้

 

8. 購物進度詢問:對於已完成繳費,貨物進度有任何疑問,可以直接詢問客服人員

สอบถามความคืบหน้าการสั่งซื้อสินค้า :หากคุณชำระเงินแล้ว มีข้อสงสัยความคืบหน้าของการสั่งสินค้า สามารถสอบถามพนักงานบริการลูกค้าได้โดยตรง

9.留言服務:回覆您的網站購物進度詢問、「Callshop」網頁或LINE等方式通知。

 บริการฝากข้อความ :เมื่อสอบถามความคืบหน้าการสั่งซื้อสินค้า ทางเราจะตอบกลับสถานะการสั่งซื้อบนหน้าเว็บไซต์ของ “ Callshop ” หรือ ตอบกลับทาง LINE

10.活動優惠:「Callshop」 不定期會對於不同商品優惠活動,放在「Callshop」網頁上公告,您可以依照商品優惠活期動期間,進行購物優惠。

กิจกรรมโปรโมชั่น : “ Callshop ” จะมีการจัดโปรโมชั่นสินค้าต่างๆ โดยจะประกาศไว้หน้าเว็บไซค์ ของ“ Callshop ”คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าในราคาโปรโมชั่นตามวันเวลา และเงื่อนไขที่กำหนด

11.「Callshop」因會員服務所提供的所有相關網域名稱、網路位址、功能及其他一切因會員身分所有的權益,全部屬於我們公司或其他合法權利人所有,會員除了於服務期間內,依使用條款的約定為使用之外,請不要將您的帳號與密碼告訴給其他任何人知道、或出借、或轉給他人使用。如果您讓其他人知道您個人的資料、會員密碼或付款資料,並讓其他人有使用的機會時,您必須為您的個人行為負全部責任,我們公司不負任何賠償責任。

การให้บริการ “ Callshop ” เว็ปไซด์ เว็บเพจ ตำแหน่งของเว็ปไซด์ หรือ ผู้ดูแลเพจ หรือ  หรือ ฟังก์ชั่นการใช้งาน และผลประโยชน์อื่น ๆ ทั้งหมดให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ฯ ช่วงระยะเวลาการให้บริการ หรือนอกเหนือจากช่วงเวลาที่ให้บริการ ของสมาชิก ห้ามแจ้ง ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของคุณให้บุคคลอื่นทราบ หรือให้บุคคลอื่นยืมและโอนให้ผู้อื่นใช้แทน หรือหากคุณให้บุคคลอื่นทราบข้อมูลส่วนบุคคล รหัสผ่านสมาชิกหรือข้อมูลการชำระเงินของคุณ หรือการกระทำที่ถือว่าผิดกฎหมาย คุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำส่วนตัวของคุณทุกอย่าง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น

完成註冊並確認會員申請,就可以使用「Callshop」目前提供的外籍勞工網站購物服務,以及未來新增的各項服務項目。

หลังจาก ลงทะเบียนและยืนยันการเป็นสมาชิกเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถใช้บริการสั่งซื้อสินค้าและ บริการต่างๆที่จะมีเพิ่มเติมในอนาคต บนเว็บไซต์ของ “ Callshop ” ได้

三、隱私條款: นโยบายความเป็นส่วนตัว

「Callshop」所屬之會員資料,我們絕對尊重,並且依據「Callshop」的「隱私條款」規範保護。我們絕不會把您的個人資料提供給任何與本網站無關的其他人。您可以在「Callshop」的網站上「隱私條款」得到更多資訊內容。

ข้อมูลสมาชิกของ “ Callshop ” เราจะป้องกันและเก็บรักษาข้อมูลตาม "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ของ "Callshop " เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการเว็บไซต์นี้ คุณสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ของ “ Callshop ” ได้

四、帳號、密碼與安全性:ความปลอดภัยของ ชื่อบัญชี และ รหัสผ่าน

為了能使用「Callshop」服務,請您了解註冊義務及同意以下事項:

เพื่อให้สามารถใช้บริการ " Callshop " ได้ โปรดทำความเข้าใจข้อตกลงในการลงทะเบียน และยอมรับข้อตกลงดังต่อไปนี้

1. 在使用會員服務以前,必須經過完整的註冊手續,在註冊過程中必須填入正確的資料。若提供任何錯誤或不實的資料,我們公司有權隨時暫停或終止會員資格,並停止您使用這個服務的全部或一部份。

ก่อนที่จะใช้บริการ สมาชิกคุณต้องทำการลงทะเบียนและต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน หากคุณให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลเทจ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลาและสามารถปฏิเสธที่จะให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการนี้

2. 完成註冊的會員,必須使用會員帳號和密碼登入,經過這個使用者帳號和密碼所進行的所有的行為負責,會員如果有任何觸犯法律或惡意傷害行為,我們公司擁有刪除帳號或停止會員使用的權利。

เมื่อสมัคร ลงทะเบียนเป็นสมาชิก เรียบร้อยแล้ว ให้ ใช้ ชื่อบัญชี และรหัสผ่านของสมาชิก เข้าใช้งานเท่านั้น ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบการกระทำทั้งหมด หากสมาชิกมีการละเมิดกฎหมาย หรือ พบพฤติกรรมที่เป็นเสี่ยงหรือล่อแหลม หรือเป็น อันตราย บริษัท มีสิทธิ์ลบบัญชี หรือหยุด หรือยกเลิกการเป็นสมาชิก

 

3.     對於會員帳號和密碼,必須負妥善保管和保密的義務,如果發現或懷疑這個會員帳號和密碼被其他人冒用或不當使用,會員必須立即與我們公司聯絡,以方便我們公司趕快利用適當的方法處理。會員了解並且同意「Callshop」不必對這種不正當的使用狀況負責賠錢或是要求補償責任

บัญชีสมาชิกและรหัสผ่าน สมาชิกมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาเป็นความลับ หาก พบหรือสงสัยว่าบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ ถูกบุคคลอื่นนำไปใช้ สมาชิกจะต้องรีบติดต่อบริษัททันที เพื่อให้ บริษัทดำเนินการที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด ซึ่งสมาชิกเข้าใจและยอมรับ โดย " Callshop " ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายหรือชดเชยใดๆทั้งสิ้น

4.     會員對於這個保證和聲明,是依照姓名註冊的「Callshop」帳戶的權力和利益的使用人,並且只有以這個名義來使用這個服務,禁止會員用別人的姓名註冊

สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของบัญชี" Callshop " ที่ลงทะเบียนภายใต้ชื่อของตัวเอง และใช้บริการนี้เฉพาะในชื่อของตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้สมาชิกลงทะเบียนด้วยชื่อของบุคคลอื่น

5.     每個會員要了解密碼是很重要的,應該要重視保存好密碼,只能使用在註冊及登入 「Callshop」帳戶使用這個服務。每個會員都不可以告訴別人或把密碼提供給任何其他人做收費或者不收費的使用

สมาชิกทุกท่านต้องทำความเข้าใจความสำคัญของรหัสผ่าน ควรเก็บรักษารหัสผ่านของตนเป็นความลับ  สามารถใช้เพื่อลงทะเบียนและเข้าสู่บัญชี " Callshop " เพื่อใช้บริการนี้เท่านั้น สมาชิกไม่ควรเปิดเผยหรือให้รหัสผ่านแก่บุคคลอื่น เพื่อให้บุคคลได้รับสิทธิประโยชน์

6    會員對於這個保證和聲明,是依照姓名註冊的「Callshop」帳戶的權力和利益的使用人,並且只有以這個名義來使用這個服務,禁止會員用別人的姓名註冊

สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสิทธิและผลประโยชน์ของบัญชี " Callshop " ที่ลงทะเบียนภายใต้ชื่อของตัวเอง และใช้บริการนี้เฉพาะในชื่อของตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้สมาชิกลงทะเบียนด้วยชื่อของบุคคลอื่น

7    每個會員要了解密碼是很重要的,應該要重視保存好密碼,只能使用在註冊及登入 「Callshop」帳戶使用這個服務。每個會員都不可以告訴別人或把密碼提供給任何其他人做收費或者不收費的使用

สมาชิกทุกท่านต้องทำความเข้าใจความสำคัญของรหัสผ่าน ควรเก็บรักษารหัสผ่านของตนเป็นความลับ  สามารถใช้เพื่อลงทะเบียนและเข้าสู่บัญชี " Callshop " เพื่อใช้บริการนี้เท่านั้น สมาชิกไม่ควรเปิดเผยหรือให้รหัสผ่านแก่บุคคลอื่น เพื่อให้บุคคลได้รับสิทธิประโยชน์

五、智慧財產權:สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

這個服務使用的系統程式、「Callshop」上的所有內容資料和網站上面的畫面資料的排列,這個著作權、專利權、商標、營業秘密、其他智慧財產權、專有技術、所有權或其他權利等,都屬於本公司或權利人合法所有。任何人都不可以隨便使用、修改、複製、散布、或用其他任何的方式、因為任何的目的去使用。任何人想使用或者轉換下載前面說明的程式或者是網站上的內容,都要經過本公司或權利人事前書面同意,不然必須負所有的法律責任,本公司可以依照法律規定要求使用的人賠錢或停止使用

การจัดเรียงข้อมูลหน้าจอ เนื้อหาทั้งหมด หรือ ข้อมูลต่างๆ โปรแกรม บนเว็บไซต์ หรือระบบบริการ" Callshop " นี้ มีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาความรู้ กรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่น ๆ  ทั้งหมดนี้บริษัทฯ หรือผู้ถือสิทธิ์ เป็นเจ้าของที่ถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามผู้อื่น แก้ไข คัดลอก ดัดแปลง แจกจ่ายหรือนำไปใช้ในรูปแบบอื่นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ผู้ใดที่ประสงค์จะอ้างอิงหรือทำซ้ำเนื้อหาของโปรแกรมหรือเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท หรือผู้มีสิทธิตามกฎหมาย มิฉะนั้นจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งหมด และบริษัทอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือความเสียหายตามกฎหมาย

六、服務的暫停或中斷及免責聲明:

การระงับการบริการ หรือการหยุดบริการชั่วคราว และการไม่ต้องรับผิดชอบ

1.在下列情形,我們公司將暫停或中斷這個服務的全部或一部份,而且對會員任何直接或間接的損害,不負任何責任:

ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะระงับหรือหยุดให้บริการบางส่วน หรือทั้งหมด และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อสมาชิก:

(1)  對「Callshop」相關軟硬體設備進行搬移、更換、升級、保養或維修時;

 เมื่อ " Callshop " มีการย้ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนแปลง อัพเกรด บำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซม

 (2)會員有任何違反政府法律或此會員同意書條款的情形;

ในกรณีที่สมาชิกมีการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลหรือข้อกำหนดการยินยอมของสมาชิกนี้

(3)因其他的人之行為,或其他不屬於我們公司的行為,導致這個服務暫停、中斷或無法正常營運;

 เนื่องจากการกระทำหรือพฤติกรรมของบุคคลอื่นๆที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทำให้บริการนี้ต้องระงับ หรือหยุดให้บริการ หรือไม่สามารถให้บริการตามปกติได้

 (4)其他不可歸責於我們公司事由所致的服務停止或中斷;

การระงับหรือหยุดให้บริการอื่นๆที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับสาเหตุของบริษัท

(5)不是我們公司所能控制的事情,造成這個服務資訊顯示不正常、或遭防冒、修改、刪除或複製、或導致系統中斷或不能正常運作時;

 เหตุการ์ณที่บริษัท ไม่สามารถควบคุมได้ หรือ เหตุสุดวิสัย หรือ ถูกขโมยข้อมูล หรือถูกปลอมแปลงแก้ไข ลบ หรือดึงข้อมูล หรือ ระบบทำงานผิดปกติ หรือ หยุดชะงัก หรือ ข้อมูลที่แสดงไม่ถูกต้อง

(6)當因為能力無法抵抗的事情,導致這個服務暫停、中斷,或無法正常使用。為了避免雙方意見不一樣,所以解釋能力無法抵抗的事情是指已經超出雙方能力範圍的事情,包含但不限於,天災、民兵或軍事政權行動、火災、罷工、停工或勞工爭議、傳染病、政府限制、戰爭、恐怖行動、暴動、地震、暴風雨、颱風、水災及電力及電腦資訊及通訊系統故障。

 เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย ที่ฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้บริการนี้ ระงับหรือ หยุดชะงัก หรือไม่สามารถ ให้บริการได้ตามปกติ เพื่อป้องกันทั้งสองฝ่ายความเห็นไม่ตรงกัน และ ไม่จำกัดเฉพาะ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการปฎิวัติของทหาร ไฟไหม้ การประท้วง การนัดหยุดงานหรือข้อพิพาทด้านแรงงาน โรคติดเชื้อ โรคระบาด ข้อจำกัดของรัฐบาล สงคราม การก่อการร้าย การจลาจล การเกิดแผ่นดินไหว พายุไต้ฝุ่น น้ำท่วม ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารล้มเหลว

2.我們提供的「Callshop」服務系統或功能平常的維護、改變或變動所發生的服務暫停或中斷,我們將盡可能在狀況發生前,以公告或其他適當的方式告訴會員。

หากมีการบำรุงรักษาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบ บริการหรือจะระงับการรใช้งานหรือหยุดชั่วคราว เว็บไซต์ Callshop จะใช้มาตรการที่เหมะสมแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนสถานการณ์นั้นจะเกิดขึ้น

七、會員身份終止與我們通知的義務: เว็บไซต์ Callshop จะต้องแจ้งให้สมาชิกทราบเมื่อสมาชิกครบกำหนด

1.我們保留隨時修改會員服務使用規則的權利,修改後的會員服務使用條款將公佈在『會員條款』上,不另外各別通知您。

 เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฎ การใช้บริการสมาชิกได้ตลอดเวลา หลังจากแก้ไขแล้วข้อกำหนดการใช้งานจะโพสต์ใน "ข้อกำหนดการเป็นสมาชิก"ของเว็บไซต์ Callshop ไม่มีการแจ้งเป็นรายบุคคล

八、交易取消手續費無法退回

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการทำธุรกรรมไม่สามารถขอคืนได้

1.如錯誤是因可歸責於您的原因所產生,例如輸入錯誤的交易金額或輸入錯誤的受款人,您應立即通知我們,我們將協助處理,但您不能這個錯誤向我們提出任何手續費退回或賠償。

 ถ้าความผิดพลาดที่เกิดจากสมาชิกทำรายการผิดเช่นใส่จำนวนเงินผิดหรือชื่อผู้รับเงินผิด ต้องรีบแจ้งทั้งทางศูนย์ทันที ทางศูนย์จะได้หาวิธีแก้ไขให้ แต่สมาชิกไม่สามารถที่จะเรียกขอคืนค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมหรือค่าชดเชยใดๆจากทางบริษัทได้

九、資訊安全ความปลอดภัยของข้อมูล

1.     我們會採取適當措施,確保本服務資訊系統的資訊安全。會員也應確保您的資訊系統的安全並防止別人非法登入、取得、修改、或損害個人資訊。

 เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับรองความปลอดภัยของข้อมูลของระบบข้อมูลบริการนี้ สมาชิกควรมั่นใจในความปลอดภัยของระบบข้อมูลของคุณและควรป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าสู่ระบบโดยมิชอบด้วยกฎหมายได้รับดัดแปลงหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

 

2.     如果是因為有其他人破解我們公司資訊系統的保護措施或利用我們公司資訊系統的漏洞相關爭議,我們公司將會提出這個事實不存的證據責任。

หากมีบุคคลอื่นทำลายการป้องกันระบบข้อมูลของบริษัท หรือขโมยข้อมูลระบบของบริษัท หากเกิดข้อพิพาท ทางบริษัทจะเป็นผู้แสดงหลักฐานข้อเท็จจริงนี้

 

我們公司保留增加內容、刪除或修改這個服務相關部分或全部系統或功能之權利。

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขเนื้อหาบางส่วน หรือระบบทั้งหมด หรือฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง กับการให้บริการนี้ 

服務會員條款有中文譯文,與外文文意不符者,以中文為主。

ข้อตกลงในการให้บริการสมาชิกนี้ แปลจากฉบับภาษาจีน หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ยึดเอาภาษาจีนเป็นภาษาหลัก